muzeum wirtualne im. Wladyslawa Piotrowskiego

2018-10-19

ŻOŁNIERZ ŁAPSKI

Publikacja wydana z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
100 lat temu, 11 listopada 1918 r., Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli
zaborczej.

Tego dnia Rada Regencyjna Królestwa Polskiego powierzyła Józefowi Piłsudskiemu
władzę nad wojskiem. Żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej tu i ówdzie przeprowadzali
rozbrajanie żołnierzy niemieckich. Ale nie wszystkie dawne tereny Polski przedrozbiorowej
znalazły się od razu w rękach polskich. Znaczna część Białostocczyzny musiała czekać na nie-
podległość aż do następnego roku. Dopiero w dniu 19 lutego 1919 r. został zajęty przez wojsko
polskie Białystok.

Jak wyglądały Łapy w roku odzyskania niepodległości? Jak reagowali na tę wieść sami
mieszkańcy? Niniejsze wydawnictwo choć w części ma za zadanie odpowiedzieć na to pytanie.

Zobacz: ŻOŁNIERZ ŁAPSKI .PDF

 

2018-10-19